søndag 23. januar 2011

Rådet er samlet...

Frelsesarmeens høye råd er samlet i London, og har konstituert seg med presidentskap, sekretær og kapellan. Nå må man bare avvente hvem de samler seg om som den 19. general i Frelsesarmeen.

Noen historiske fakta fra rådets historie:
* De aller fleste av de som er blitt valgt som general i Frelsesarmeen kommer fra stillinger som territorialledere rundt om i verden. Tre av dem kom fra stillingen som britisk kommandør. Det gjaldt Albert Orsborn (1946), Wilfred Kitching (1954) og Shaw Clifton (2006).

* Fire er kommet fra stillingen som stabssjef, eller internasjonal nestkommanderende. Det var Bramwell Booth (1912), Edward Higgins (1929), Erik Wickberg (1969) og John Larsson (2002). I tillegg hadde Arnold Brown (1977) vært stabssjef, men da han ble valgt var han territoralleder i Canada.

* Den anglo-amerikanske dominansen blant Frelsesarmeens generaler har vært massiv, omtrent som den italienske blant pavene i den katolske kirke. De eneste unntakene har vært svenske Erik Wickberg (1969), finske Jarl Wahlstöm (1981) og svensk-britiske John Larsson (2002).

* Av skandinaver som har vært nominert/foreslått kan nevnes T.I. Øgrim (1946), Kaare Westergaard (1969; med forbehold) og Carl Lydholm (2006 - var Donald Ødegaard også foreslått den gang?).

* Rekord i antall nominasjoner, uten å nå opp, har antakelig Catherine Bramwell-Booth, datter av Bramwell Booth. Hun lot seg nominere i så vel 1934, 1939 og 1946. Hennes bror Wycliffe lot seg nominere i 1954 og 1963.

Ingen kommentarer: